Welcome to the Whitland Memorial Hall, located in the heart of Whitland
View this page in English

Cyfleusterau

 • Dwy ystafell eang gydag ystafell gyfarfod ar wahân.
 • Nifer...ar eu traed neu...yn eistedd wrth fordydd.
 • Gwres canolog a ffenestri gwydrog dwbl.
 • Y cyfan ar un lefel.
 • Cyfleusterau i'r anabl a drysau mynedfa dwbl.
 • Yn hawdd i'w llogi - ffôn/post/e-bost/gwefan.

CYFLEUSTERAU YCHWANEGOL

 • Fordydd a chadeiriau clustogog i' w defnyddio ar y safle
 • Fordydd trestl a chadeiriau plastig i' w defnyddio ar ac oddiar y safle.
 • Llestri a chytleri ar gael i' w defnyddio ar y safle
 • Cysylltiad rhyngrwyd bandlydan
 • Prosiector a sgrîn ar gael ar gyfer cyflwyniadau
 • Gellir trefnu cyfleusterau arlwyo trwy gytundeb ymlaen llaw

I sicrhau fod y Neuadd ar gael a chael y prisiau llogi, darllenwch yr amodau isod a dadlwytho' r ffurflen logi gan ddefnyddio' r safle hwn.

Ymholiadau pellach - cysylltwch â ni ar y lein neu ffonio 01994 448701.

 
Copyright - 2010 - Whitland Memorial Hall - All Rights Reserved