Welcome to the Whitland Memorial Hall, located in the heart of Whitland
View this page in English

Lles Adfywio

Mae Lles Adfywio wedi llwyddo i sicrhau arian ar gyfer prosiect arbrofol i drefnu gwasanaeth a gweithgaredd torri ewinedd traed yn Hendy Gwyn a'r Neuadd Goffa fydd y man cyfarfod.

Os bydd yna ddigon o alw am y gwasanaeth hwnnw o fewn cyfnod y prosiect arbrofol, bwriada Cyfundrefn Lles Adfywio wneud cais am yr arian angenrheidiol i gynnal y gwasanaethau hyn yn Hendy Gwyn am y dyfodol rhagweladwy.

Cost torri ewinedd (mewn partneriaeth gydag adran trin traed y GIG) yw £6.50 y sesiwn. Ffoniwch 01554 744896 i drefnu apwyntiad.

 

 
Copyright - 2010 - Whitland Memorial Hall - All Rights Reserved