Welcome to the Whitland Memorial Hall, located in the heart of Whitland
View this page in English

Job Club

"Agor drysau / Open Doors"

Gobeithio bydd Clwb Gwaith Hendygwyn yn agor drysau i chi ac mae'n drysau ni ar agor i bob un ohonoch

Mae'r Clwb Gwaith yn le lle gall busnesau lleol a phobl leol gyd-weithio a chyfnewid cyfleuon gwaith – swyddi un tro, rhan amser neu lawn amser.

Mae'n cyfarfod ar y Dydd Mercher cyntaf o'r mis o 2 hyd 4 o'r gloch y prynhawn.

Bydd cyfle i drefnu rhagor o sesiynnau yn y dyfodol yn ôl y galw.

Bydd Cymorth Gwaith Gweithffyrdd a Swyddogion Adfywio amrywiaeth o sefydliadau eraill yn cyd-weithio gyda ni i gynnig cyngor ar bynciau gwaith perthnasol.

Yn y dyfodol agos trefnir trafodaethau a gweithdai ar amrywiaeth o destunau (e.e. sut i baratoi CV, sut i baratoi ar gyfer cyfweliad a.y.b.).

Efallai bydd gan Glwb Gwaith Hendygwyn yr union ateb

Os ydych yn chwilio am:

 • Rhyw waith rhan amser
 • Incwm ychwanegol
 • Rhywbeth gwahanol i'w wneud.

Pobl Ty neu deulu! Oes angen rhywun arnoch i wneud rhyw jobsys bach?

 • Peintio'r sied, ffwrwm yr ardd, ffenestri a.y.b.
 • Gwneud y tasgiau garddio nad ydych yn hoffi eu gwneud.
  • Torri'r lawnt
  • Torri pen clawdd
  • Chwynu'r border blodau
  • Palu'r pâm llysiau
  • Rhacau'r dail
 • Smwthio
 • Cynorthwyo gyda glanhau'r ty.
 • Clirio'r garej neu'r sied
 • a.y.b., a.y.b.,a.y.b.

Gallai busnesau wneud tro â phâr o ddwylo ychwanegol ambell waith:

 • I gyflawnu'r gwaith fu'n aros am fisoedd.
 • I roi help llaw yn ystod cyfnod prysur gyda gwaith swyddfa, pacio, dosbarthu.
 • I glirio gwaith sydd wedi pentyrru.

 
Copyright - 2010 - Whitland Memorial Hall - All Rights Reserved